TURVALAATTA OY
Vanerinkatu 2, 18100 Heinola Puh. 050 919 4222, Y-tunnus: 2560758-9

ETUSIVU

TUOTTEET

HINNASTO

ASENNUS &
HUOLTO


KUVIA

YHTEYSTIEDOT

Turvalaattojen joustotestaus

Tampere 5.12.2000

TESTAUSSELOSTE 1412/2000

TilaajaTurvalaatta Oy / Pertti Kuisma
NäytteetKaksi turvalaattaa
TehtäväTurvalaattojen jouston määritys kannettavalla pudotuspainolaitteella (Loadman).
Tulokset

Turvalaatat on testattu TTKK:n rakennusgeologian laboratoriossa. Testauksessa turvalaatta asetettiin tasaiselle, jäykälle alustalle (betonilattia).

Mittaukset tehtiin kannettavalla pudotuspainolaitteella (Loadman), jossa käytettiin 4,3 kg:n painoa ja pohjalevyssä HIC-laitteiston mukaista puolipalloa (halk. 160 mm). Loadmanin toimintaperiaate on seuraava: Laitteen 4,3 kg:n teräspaino pudotetaan vapaasti laitteen pohjalevylle. Painon pohjaan on kiinnitetty kumivaimennin, jonka avulla voidaan säätää sekä kuormituksen suuruutta että aikajakaumaa. Kuormitus aiheuttaa tutkittavan alustan painumisen (jouston), mikä mitataan kiihtyvyysanturin avulla. Mittaustuloksiin vaikuttaa mittausolosuhteet (lämpötila, materiaalin kosteuspitoisuus) sekä mittalaitteen (Loadman) tarkkuus (± 5 %). Testattavien turvalaattojen jousto mitattiin viidestä kohtaa kutakin laattaa.

Standardissa SFS-EN 1177 on esitetty vaatimukset lasten leikkikentillä käytettäville alustoille. Standardissa SFS-EN 1177 esitetyssä testausmenetelmässä (HIC -laitteisto) mitataan iskun aiheuttamaa kiihtyvyyttä kuten myös Loadman-menetelmässä. TTKK:Ila tehtyjen vertailumittausten perusteella on eri laitteistoilla tehtyjen mittausten välille määritetty yhteys, jonka perusteella voidaan Loadman mittaustuloksista arvioida kriittinen putoamiskorkeus.

Turvalaattojen joustot ja kriittnen putoamiskorkeus on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Turvalaatan jousto ja kriittinen putoamiskorkeus.
Turvalaatta
[mm]
Jousto
[mm]
Kriittinen putoamiskorkeus
[m]
307,80,9
4311,61,4


Tapani Jäniskangas
Tutkija

Pertti Nieminen
Dosentti